استیکر و برچسب ناخن

استیکر و برچسب ناخن

در انبار

استیکر ناخن برچسبهای آماده ای است که مستقیما و بسیار آسان به ناخن ها جهت طراحی چسبیده می شه

5,500 تومان 5,000 تومان